mask

Ewidencja ryczałtowa

liczenie na kalkulatorze

Zajmujemy się ewidencją ryczałtową. Obsługujemy przedsiębiorstwa różnego typu.

Nasze usługi obejmują:

  • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego

  • dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług na podstawie prowadzonych rejestrów VAT

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • dokonywanie rocznych rozliczeń podatku w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej

 

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym, która cieszy się obecnie coraz większą popularnością. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód z uwzględnieniem przysługujących odliczeń. W rozliczeniu nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodów. Stawki podatku uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wahają się od 2% do 17%.

Na zasadach ryczałtu mogą rozliczać się wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej, spółki cywilnej lub spółki jawnej oraz podatnicy uzyskujący przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.