mask

Obsługa kadr i płac

figury szachowe

Czynności związane z obsługą kadr i płac odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu każdej firmy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Można powierzyć je wewnętrznemu działowi firmy, jednak, z uwagi na złożone procedury i częste zmiany w przepisach prawa, coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z usług zewnętrznej firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz mieć pewność, że wszelkie czynności zostaną wykonane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami, a ponadto unikniesz kosztów związanych z zatrudnieniem nowego pracownika do obsługi kadrowo-płacowej.

Jeśli szukasz biura rachunkowego, przed którym czynności związane z kadrami i płacami nie mają żadnych tajemnic, zdaj się na nas!

 

Jakie zadania obejmuje obsługa kadr i płac?

W ramach obsługi kadr i płac możemy zająć się:

  • przygotowywaniem dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • prowadzeniem akt osobowych,
  • ewidencją czasu pracy,
  • rozliczaniem urlopów / delegacji
  • przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
  • przygotowywaniem sprawozdań rocznych PIT4r, PITAR, także dotyczących pracowników/zleceniobiorców (PIT11)