mask

Księga przychodów i rozchodów

człowiek obliczający koszty

Księga przychodów i rozchodów jest najbardziej powszechną formą prowadzenia księgowości w małych i średnich firmach. Stanowi ona dokument służący do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W księdze przychodów i rozchodów odnotowuje się wszelkiego rodzaju przychody, jakie uzyskała dana firma, a także zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz inne wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo. Jej prowadzenie warto powierzyć naszym specjalistom, którzy sporządzą niezbędne deklaracje i zadbają o wszystkie kwestie formalne.

Wykonujemy następujące czynności:

  • księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
  • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L
  • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
  • sporządzanie deklaracji VAT
  • przygotowywanie przelewów na podatek VAT

Wszystkie powierzone nam zadania realizujemy rzetelnie i z zachowaniem ustalonych terminów. Bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzone księgi przez Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji!