mask

Rozliczenia podatkowe osób fizycznych

dlugopis obok dokumentów

Zajmujemy się także rozliczeniami podatkowymi osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Gwarantujemy indywidualne podejście. Działamy rzetelnie, zwracając uwagę na każdy detal. Gotowe rozliczenie możemy przesłać elektronicznie bezpośrednio do Urzędu Skarbowego lub listem poleconym na adres zamieszkania Klienta.

Nasza działalność obejmuje:

  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatków przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej – PIT-37, PIT-38

Rzetelnie przygotowujemy rozliczenia podatkowe i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów.

  • sporządzanie rozliczeń dochodów zagranicznych podlegających opodatkowaniu w Polsce

Obowiązek rozliczania dochodów zagranicznych dotyczy osób, które zarabiały poza granicami Polski albo wykonywały swoją pracę na terenie naszego kraju, uzyskując wynagrodzenie z innego państwa. 

W naszym biurze rachunkowym przeprowadzamy rzetelną kalkulację PIT dla polskiego Urzędu Skarbowego. Ponadto sporządzamy korekty za lata ubiegłe.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.